فیلم Truth

” فیلم سینمایی Truth می‌شوند از قلم ایمان کوه نورد“ سیاست همیشه برای سینما جذاب بوده، فیلمهای سیاسی زیادی هستن که دست روی موضوعات مهم و تاریخی گذاشتن و چندتایی هستن که بیش از همه تاثیر گذار بودن، همه مردان رییس جمهور من یکی از معروفترین اینهاست ولی این متن در مورد فیلم همه مردان رییس جمهور […]

نوشته فیلم Truth اولین بار در جانکـتایم. پدیدار شد.