فیلم Truth

” فیلم سینمایی Truth می‌شوند از قلم ایمان کوه نورد“ سیاست همیشه برای سینما جذاب بوده، فیلمهای سیاسی زیادی هستن که دست روی موضوعات مهم و تاریخی…

ادامه مطلب