سفرنامه شیراز (قسمت دوم: شاهچراغ )

“سفرنامه شیراز از قلم مریم معیری“ واقعا نمیشه به شیراز سفر کرد و به زیارت شاهچراغ نرفت. حرم زیبا و فضای آرامش بخش و معنوی شاهچراغ…

ادامه مطلب